Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1500€ ανά έτος.
Η καταβολή των δόσεων έχει οριστεί ως εξής:

1ο έτος:
Α΄ ΔΟΣΗ: 500€ Με την εγγραφή του εκπαιδευεομενο
Β΄ ΔΟΣΗ: 500€ Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2019
Γ΄ ΔΟΣΗ: 500€ Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2020

Η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της εκπαίδευσης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR 7801719010006901132565553 .
Στο καταθετήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου.

Με την καταβολή κάθε δόσης θα εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση του καταρτιζομένου.