Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1500€ ανά έτος.
Η καταβολή των δόσεων έχει οριστεί ως εξής:

2ο έτος:
1.500€ Οκτώβριος 2019
3ο έτος:
1.500€ Οκτώβριος 2020
4ο έτος:
1.500€ Οκτώβριος 2021

Η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης εντός 4 ετών δεν υπάρχουν επιπλέον οικονομικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που επιβληθεί ΦΠΑ στην Εκπαίδευση, θα επιμεριστεί μεταξύ του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευόμενου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR 7801719010006901132565553 .
Στο καταθετήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.

Με την καταβολή κάθε δόσης θα εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση του καταρτιζομένου.