Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος

Πορτινού Σοφία, Αντιπρόεδρος

Λιόση Αγγελική, Γραμματέας

Γεωργαντόπουλος Γιώργος, Ταμίας

Μουρίκης Ηρακλής