Υπεύθυνος:

Ι. Παπακώστας, Αν. Καθ/τής Ψυχιατρικής

 

Συνυπεύθυνοι:

Α. Πεχλιβανίδης, Av. Καθ/τής Ψυχιατρικής
Γ. Μιχόπουλος, Αν. Καθ/τής Ψυχιατρικής

 

Συντονιστής Βασικής εκπαίδευσης (1ο έτος σπουδών):

Β. Μ. Παπακώστα, Ψυχολόγος

 

Στελέχη:

Γ. Γεωργαντόπουλος, Ψυχίατρος
Χ. Γολεμάτη, Ψυχολόγος
Η. Μουρίκης, Ψυχίατρος
Ο. Μπούμη, Ψυχολόγος
Δ. Νιάνιου, Ψυχολόγος
Μ.Χ. Παπαδά, Ψυχολόγος
Α. Σουρέτη, Ψυχολόγος
Ε. Τσιγγαροπούλου, Ψυχίατρος

 

Συντονιστής Κλινικής εκπαίδευσης (2ο-4ο έτη σπουδών):

Α. Λιόση, Ψυχολόγος ΕΣΥ

 

Επόπτες:

Χ. Γολεμάτη,Ψυχολόγος
Ε. Δασκαλοπούλου,
 Ψυχίατρος
Α. Λιόση, Ψυχολόγος ΕΣΥ
Γ. Μιχόπουλος, Αν. Καθ/τής Ψυχιατρικής
Η. Μουρίκης, Ψυχίατρος
Ο. Μπούμη, Ψυχολόγος
Μ.Χ. Παπαδά, Ψυχολόγος
Β.Μ. Παπακώστα, Ψυχολόγος
Σ. Πορτινού, Ψυχολόγος

 

Συνεργάτες:

Ρ. Γουρνέλλης, Αν. Καθ/τής Ψυχιατρικής
Γ. Ζέρβας, Καθ/τής Ψυχιατρικής
Σ. Κούλης, Ψυχίατρος
Γ. Μαλογιάννης, Ψυχίατρος
Κ. Παπανικολάου, Αν. Καθ/τρια Παιδοψ/τρικής
Α. Πολίτης, Av. Καθ/τής Ψυχιατρικής
Δ. Τσακλακίδου, Ψυχίατρος
Μ. Χατζηκωνσταντόγλου, Ψυχολόγος

 

Διοικητική Συντονίστρια:

Ε. Τσιγγαροπούλου,  Ψυχίατρος