Υπεύθυνος:

Ι. Μιχόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής

 

Αναπληρωτές Υπεύθυνοι: 

1) Ε. Δασκαλοπούλου, Ψυχίατρος, ΕΔΙΠ

2) Η. Μουρίκης, Ψυχίατρος, ΕΔΙΠ

 

Συντονιστής Βασικής εκπαίδευσης (1ο έτος σπουδών): 

Β. Μ. Παπακώστα, Ψυχολόγος

 

Συντονιστής Κλινικής εκπαίδευσης (2ο-4ο έτη σπουδών): 

Α. Λιόση, Ψυχολόγος ΕΣΥ

 

Στελέχη:

Γ. Γεωργαντόπουλος, Ψυχίατρος
Χ. Γολεμάτη, Ψυχολόγος
Ρ. Μπούμη, Ψυχολόγος
Δ. Νιάνιου, Ψυχολόγος
Μ.Χ. Παπαδά, Ψυχολόγος
Σ. Πορτινού, Ψυχολόγος
Α. Σουρέτη, Ψυχολόγος
Ε. Τσιγκαροπούλου, Ψυχίατρος

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές:

Α. Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Φ. Γονιδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής
Α. Καραβία, Ψυχίατρος
Μ. Καραταράκη, Ψυχολόγος
Σ. Κούλης, Ψυχίατρος
Ι. Μπεράτης, Ψυχολόγος
Κ. Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής
Α. Πεχλιβανίδης, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Α. Σουρέτη, Ψυχολόγος
Δ. Τσακλακίδου, Ψυχίατρος
Μ. Χατζηκωνσταντόγλου, Ψυχολόγος

 

Διοικητική Συντονίστρια: 

Ρ. Μπούμη