Στο 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών πραγματοποιείται η κλινική εκπαίδευση, στο Κέντρο Ψυχοθεραπειών του Αιγινητείου Νοσοκομείου (κτίριο της οδού Δημητρέσσα 10). Απαραίτητη προϋπόθεση για την κλινική εκπαίδευση είναι η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Η κλινική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Ανάληψη και ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών (8 περιστατικά ασθενών).
  • Ομαδική Εποπτεία
  • Ομάδες Αναστοχασμού
  • Ενδεχόμενη παρουσίαση περιστατικού
  • Εκπόνηση γραπτής εργασίας
  • Προβλέπεται η οργάνωση εργαστηρίων/workshops και η συμμετοχή σε Journal Club (η θεματολογία, ο χρόνος διεξαγωγής και οι υποχρεώσεις συμμετοχής θα ανακοινώνονται για το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά).
  • Μελέτη Βιβλιογραφίας

 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος γίνονται αξιολογήσεις. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Η παρουσία στις εποπτείες είναι υποχρεωτική, ακόμα και σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν έχει περιστατικό υπό εποπτεία. Ο εκπαιδευόμενος που απουσιάζει χωρίς τη γνώση και την έγκριση των υπευθύνων του προγράμματος μετά την παρέλευση ενός μηνός, ή που δεν έχει εκπονήσει τη γραπτή εργασία ενάμιση έτος μετά την ολοκλήρωση των περιστατικών, θωρείται ότι διέκοψε την εκπαίδευση του.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η επαρκής επίδοση και η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, χορηγείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις γνωσιακές ψυχοθεραπείες που είναι αναγνωρισμένο από την EABCT.