Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, είναι μια επιστημονική, εκπαιδευτική, κοινωφελής, ερευνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με τους εξής σκοπούς:

  • Την επιστημονική διερεύνηση θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και της ψυχικής νόσου.
  • Την ενημέρωση προσώπων που ασχολούνται με θέματα επιστημονικής διερεύνησης της γνωσιακής προσέγγισης.
  • Τη συμβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική παρέμβαση σε θέματα που απασχολούν κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή της γνωσιακής ψυχοθεραπείας με τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου, ιδίως των εξής:
    • με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συγκεντρώσεων και παρουσιάσεων ερευνητικών εργασιών, όπως και μεταπτυχιακών σπουδών με τη μορφή σεμιναρίων και ημερίδων εργασίας.
    • την επιμέλεια και εκτύπωση ενημερωτικού δελτίου, βιβλίων και άλλων εντύπων, με σκοπό τη διάδοση και εκπαίδευση στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία.
    • με ανάπτυξη στενών διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα.