Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται κάθε χρόνο από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση στη Μ.Γ.Ψ, (Μυκηνών 1, Πλατεία Γ. Παπανδρέου, Πάτρα) όπου θα καταθέσουν και το Βιογραφικό τους. Στη συνέχεια θα γίνει επιλογή μέσω της Συνέντευξης και της Αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Το πρόγραμμα διαρκεί από το 2ο 15ήμερο του Οκτωβρίου έως και τον Ιούνιο κάθε χρόνο.