Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Μ.Γ.Ψ.
Τηλ. – Φαξ: 2610 33 66 66 , 2610 33 50 43
e-mail: [email protected]

Πλήρη αναφορά για  την Μ.Γ.Ψ., το εκπαιδευτικό πρόγραμμα & το κόστος σπουδών αναζητήστε στην Ιστοσελίδα: http://www.m-g-ps-patras.gr/epikoinonia