ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (Μ.Γ.Ψ.) 1998
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ 1

 

Η Μ.Γ.Ψ. ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1998, ως αποτέλεσμα αιτήματος – ανάγκης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της περιοχής για εκπαίδευση. Το αντικείμενό της διαμορφώθηκε εξελικτικά σε εκπαιδευτικόκλινικό και επιστημονικό πεδίο.

  • Εκπαιδευτικό: παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (3ετές σεμινάριο), στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες (Θεωρία και Πρακτική άσκηση) υπό την αιγίδα και εποπτεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ και με τη συνεργασία: (1) της Ά Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και (2) της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Π.Γ.Ν. Πατρών.
  • Κλινικόαναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι παρουσιάζουν Κλινικές Διαταραχές οι οποίες ενδείκνυνται για Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στα πλαίσια της λειτουργίας του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
  • Επιστημονικό: έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί επιστημονικά συνέδρια με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών το 2007. Επίσης έχει αναλάβει την διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2017.


Απευθύνεται σε:

  • Ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  • Ψυχιάτρους,
  • Παιδοψυχίατρους,
  • Ειδικευόμενους ψυχιάτρους και παιδοψυχίατρους
  • Ψυχιατρικούς κοινωνικούς λειτουργούς

Το πρώτο έτος σπουδών της εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες συμπεριλαμβάνεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ψυχιάτρων και παιδοψυχίατρων της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κλινικά περιστατικά εντός της Μονάδας για την ψυχοθεραπευτική τους εξάσκηση.

 

Χορηγεί:

α) για κάθε έτος σπουδών, μετά από επιτυχή παρακολούθηση, βεβαίωση παρακολούθησης.

β) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης πιστοποιητικό ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σπουδών στις Γ.Ψ.

 

Η προαγωγή ανά έτος γίνεται μετά από Αξιολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι απόφοιτοι αυτοδικαίως γίνονται μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, εφόσον το αιτηθούν.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κούλης Στέφανος,  Ψυχίατρος, Διευθυντής του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε του Παραρτήματος Πάτρας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μ.Γ.Ψ.