Παραταση Προθεσμιας Υποβολης Αιτησεων

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες μέχρι τις 16/9/2023.

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το 4ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες «Ιωάννης Παπακώστας» για τα έτη 2023 έως 2027, καθώς και η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Κλινική Εκπαίδευση στα πλαίσια του αντίστοιχου Προγράμματος, για τα έτη 2023 έως 2026 .

 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 29 Μαΐου 2023 και λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2023. Η υποβολή πραγματοποιείται με την αποστολή του «βιογραφικού σημειώματος» (1), της «φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων» (2) καθώς και της «αίτησης» (3), στο email: [email protected] με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email: [email protected]

Παρακαλούμε σημειώστε στο email σας αν υποβάλετε αίτηση για το 4ετές πρόγραμμα ή για την κλινική εκπαίδευση. Οι αιτήσεις για την κλινική εκπαίδευση αφορούν υποψηφίους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το θεωρητικό έτος εκπαίδευσης παλαιότερα.

Απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η κλινική εμπειρία (αμειβόμενη/εθελοντική εργασία).

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περνούν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών θα περάσουν από συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία συνέντευξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για το σύνολο του 4ετούς προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα δόσεων ανά έτος ως εξής:

 

1ο έτος
Α ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023

Β ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023

Γ ́ ΔΟΣΗ    –   660€ Μέχρι 30 Απριλίου 2023

2ο έτος
Α ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2024

Β ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2024

Γ ́ ΔΟΣΗ   –    660€ Μέχρι 15 Μαρτίου 2024

3ο έτος
Α ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2025

Β ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2025

Γ ́ ΔΟΣΗ   –   660€ Μέχρι 15 Μαρτίου 2025


4ο έτος

Α ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2026

Β ́ ΔΟΣΗ   –   670€ Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2026

Γ ́ ΔΟΣΗ   –   660€ Μέχρι 15 Μαρτίου 2026

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εγγράφονται στην Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με την ιδιότητα του δόκιμου μέλους (25 € ετησίως). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν υπάρχει καμία επιπλέον οικονομική υποχρέωση εκτός των όσων αναφέρονται ρητά στην παρούσα ανακοίνωση.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος : www.cognitivepsychotherapies.gr
Φορμα συμπλήρωσης στοιχείων Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Για το 4ετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες» και «Κλινική Εκπαίδευση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες» 2023-2027

Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος(ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Για το 4ετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες» και «Κλινική Εκπαίδευση στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες» 2023-2026

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο:
210 7230297