Ανακοινωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες,
δέχεται αιτήσεις για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι υποψήφιμοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]

EABCT2020 Συνέρδιο – Αθήνα 2-5 Σεπτεμβρίου 2020