Το πρόγραμμα είναι 4ετές και ολοκληρώνεται με το πέρας των προβλεπόμενων εποπτειών και την παράδοση της τελικής εργασίας.
Συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού επιπέδου, μετά από συνέντευξη με τους υπευθύνους του προγράμματος.

Τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών αρχίζουν στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκούν έως τα μέσα Ιουνίου.
Πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 15.30 έως τις 20.00 στους χώρους του ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ»).
Κάθε Τρίτη περιλαμβάνει μια διάλεξη και συνάντηση των ομάδων πρακτικής κατάρτισης.

 

Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Οι συναντήσεις των ομάδων και οι διαλέξεις ενδέχεται να γίνουν διαδικτυακά αν οι συνθήκες το επιβάλουν.

 

Το πρόγραμμα αδρά περιλαμβάνει:

 

Σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης

Αναπτύσσονται τα εξής θέματα:
• Στοιχεία Γνωσιακής Θεωρίας
• Γενική περιγραφή των Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
• Ειδικές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες
• Εφαρμογές των Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών στην κατάθλιψη, στις αγχώδεις, φοβικές και άλλες διαταραχές
• Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος από προσκεκλημένους ομιλητές

 

Ομάδες πρακτικής κατάρτισης

Πραγματοποιούνται σε μικρότερες ομάδες εκπαιδευομένων, συμμετέχουν 15-18 άτομα και περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:
• Παρουσιάσεις περιστατικών
• Παρακολούθηση ψυχοθεραπευτικών συνεδριών- βιντεοσκοπημένων και με προσομοίωση (role play) – στις οποίες γίνεται εκπαιδευτική ομαδική εποπτεία
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
• Ανάληψη εργασιών για το σπίτι (50 ώρες)

 

Στο τέλος του 1ου έτους, διενεργούνται εξετάσεις, ενώ η αξιολόγηση είναι διαρκής σε όλο το έτος. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο 1ο έτος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 90% των διδακτικών ωρών (που ισοδυναμούν με δικαίωμα για 3 απουσίες στο θεωρητικό σεμινάριο και 3 απουσίες στις ομάδες κατάρτισης).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης είναι η επαρκής επίδοση και η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων.