Το πρόγραμμα είναι 4ετές και ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εποπτειών.
Συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού επιπέδου, μετά από συνέντευξη με τους υπευθύνους του προγράμματος.

Τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών αρχίζουν στις 20-10-2020, λήγουν στις 15-06-2021 και γίνονται κάθε Τρίτη.
Λόγω της πανδημίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά από 15.30 ως τις 17.00.
Οι ομάδες πρακτικής κατάρτισης θα συναντιόντα στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ) από τις 18.00 ως τις 20.00 λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Οι συναντήσεις των ομάδων ενδέχεται να γίνουν διαδικτυακά αν οι συνθήκες το επιβάλουν.

 

Το πρόγραμμα, το αναλυτικό περιεχόμενο του οποίου θα δοθεί με την έναρξη, αδρά περιλαμβάνει:

 

Σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης

Αναπτύσσονται τα εξής θέματα:
• Στοιχεία Γνωσιακής Θεωρίας
• Γενική περιγραφή των Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
• Ειδικές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες
• Εφαρμογές των Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών στην κατάθλιψη, στις αγχώδεις, φοβικές και άλλες διαταραχές
• Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος από προσκεκλημένους ομιλητές

 

Ομάδες πρακτικής κατάρτισης

Πραγματοποιούνται σε μικρότερες ομάδες εκπαιδευομένων, συμμετέχουν 15-18 άτομα και περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:
• Παρουσιάσεις περιστατικών
• Παρακολούθηση ψυχοθεραπευτικών συνεδριών- βιντεοσκοπημένων και με προσομοίωση (role play) – στις οποίες γίνεται εκπαιδευτική ομαδική εποπτεία
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
• Ανάληψη εργασιών για το σπίτι (50 ώρες)

 

Στο τέλος του 1ου έτους, διενεργούνται εξετάσεις αξιολόγησης. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο 1ο έτος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 90% των διδακτικών ωρών (που ισοδυναμούν με δικαίωμα για 3 απουσίες στο θεωρητικό σεμινάριο και 3 απουσίες στις ομάδες κατάρτισης).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του έτους είναι η επαρκής επίδοση και η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων.