ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ»  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το 4ετές  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες «Ιωάννης Παπακώστας» για τα έτη 2024 έως 2028, καθώς και η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Κλινική Εκπαίδευση στα πλαίσια του αντίστοιχου Προγράμματος, για τα έτη 2024 έως 2027 .


Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 18 Iουνίου 2024 και λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2024. Η υποβολή πραγματοποιείται με την αποστολή του «βιογραφικού σημειώματος» (1) και της «αίτησης» που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ (2),  στο email:  στο email: secretar@epipsi.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο [email protected].

Παρακαλούμε σημειώστε στο email σας αν υποβάλετε αίτηση για το 4ετές πρόγραμμα ή για την κλινική εκπαίδευση. Οι αιτήσεις για την κλινική εκπαίδευση αφορούν υποψηφίους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς  το θεωρητικό έτος εκπαίδευσης εντός των τελευταίων 3 ετών (2021-2023).

Απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ηάδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η κλινική εμπειρία (αμειβόμενη/εθελοντική εργασία).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περνούν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών θα περάσουν από συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία συνέντευξης.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για το σύνολο του 4ετούς προγράμματος. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις και εποπτείες. Παρέχεται η δυνατότητα δόσεων ανά έτος ως εξής:

1ο έτος

 • Α΄ ΔΟΣΗ​: 670€​  Μέχρι 10 Οκτωβρίου 2024
 • Β΄ ΔΟΣΗ: 670€ Μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2025
 • Γ΄ ΔΟΣΗ​​: 660€ Μέχρι 30 Απριλίου 2025

2ο έτος  

 • Α΄ ΔΟΣΗ​: 670​  Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2025
 • Β΄ ΔΟΣΗ: 670​  Μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2026
 • Γ΄ ΔΟΣΗ​: ​660​  Μέχρι 15 Μαρτίου 2026

3ο έτος  

 • Α΄ ΔΟΣΗ​: 670​  Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2026
 • Β΄ ΔΟΣΗ: 670€  Μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2027
 • Γ΄ ΔΟΣΗ​​: 660€  Μέχρι 15 Μαρτίου 2027

4ο έτος  

 • Α΄ ΔΟΣΗ​: 670​  Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2027
 • Β΄ ΔΟΣΗ: 670€  Μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2028
 • Γ΄ ΔΟΣΗ​​: 660€  Μέχρι 15 Μαρτίου 2028

 

 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εγγράφονται στην Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με την ιδιότητα του δόκιμου μέλους (25 € ετησίως). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν υπάρχει καμία επιπλέον οικονομική υποχρέωση εκτός των όσων αναφέρονται ρητά στην παρούσα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος : www.cognitivepsychotherapies.gr